| Forside | Profil | Tagdækningstyper | Vedligeholdelse | Referencer | Kontakt os |
Administrationsbyggeri
Administrationsbyggeri
Sammen med bygningens øvrige facader, kan taget som den »5 facade« være med til at fremhæve virksomhedens karakter.

Tagkonstruktioner ved administrationsbygninger kan opdeles i »flade« tage og tage med hælding.

Underlag for tagdækningen kan i begge tilfælde være:
  • Betonelementer
  • Ståltrapezplader
  • Træbaserede tagkassetter
  • Plademateriale (f.eks. krydsfiner) eller brædder
Tagdækning på underlag af betonelementer
På underlag af betonelementer oplagt vandret eller med fald udføres strimling eller dampspærre.

Isolering med kileskåret eller plan isolering i henhold til myndighedskrav med hensyn til brand- og varmeisolering.
Opbygning af fald i skotrender med kileskårne mineraluldsplader.

Tagdækning med 2-lags tagpapdækning.

Tagdækning på underlag af ståltrapezplader
Tagkonstruktion udføres alene med ståltrapezplader oplagt på bærende underlag af f.eks. stål, træ eller beton.
Ståltrapezpladernes underside er normalt ikke færdig loft i administrationsbygninger, og udføres derfor uden evt. interiørlakering eller perforering.

Dampspærre udlægges direkte på ståltrapezpladerne eller placeres i isoleringsopbygningen.
Isolering med kileskåret eller plan isolering i henhold til myndighedskrav med hensyn til brand- og varmeisolering.
Opbygning af fald i skotrender med kileskårne mineraluldsplader.

Tagdækning med 2-lags tagpapdækning.
Ved tage med hælding udføres tagdækningen eksempelvis som liste- eller planketækning.

Tagdækning på underlag af træbaserede tagkassetter
Tagkonstruktion udføres alene med tagkassetter, oplagt på bærende underlag, af f.eks. stål, træ eller beton.
Kassetterne leveres normalt med fabrikspåklæbet underpap, indbygget isolering/dampspærre.
Undersiden af kassetterne er ikke nødvendigvis færdig loft i administrationsbygningeri, og udføres her med underside af forskalling forberedt for f.eks. nedhængte lofter, men naturligvis kan der afsluttes med akustik regulerende træbetonplader i forskellige strukturer og farver.

Eventuel faldopbygning i skotrender med kileskårne mineraluldsplader.

Tagdækning med 1-lags tagpapdækning.
Ved tage med hældning udføres tagdækningen eksempelvis som liste- eller planketækning.

Tagdækning på underlag af pladematerialer
Eventuel faldopbygning i skotrender med kileskårne mineraluldsplader.

Tagdækning med 2-lags tagpapdækning.
Ved tage med tilstrækkelig hældning kan tagdækningen udføres som 1-lags tagpapdækning, og eksempelvis som liste- eller planketækning.
Copyright © 2005-2024 Karl Aage Jensen Tagdækning af 2009 A/S. Web design: Pro-Plan Interaktiv A/S.