| Forside | Profil | Tagdækningstyper | Vedligeholdelse | Referencer | Kontakt os |
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af dit tag er ligeså vigtigt som vedligeholdelse af f.eks. dine køretøjer. Med en vedligeholdelsesaftale kan du sikre dine bygninger mod skader forårsaget af nedsivende vand i konstruktionen, som ofte ikke opdages før der allerede er opstået betragtelige skader.

Vedligeholdelsesaftalen omfatter:
  • Ét årligt eftersyn af tagdækningen samt vurdering af tagets tilstand inkl. kortfattet rapport.
  • Gennemgang af inddækninger ved tagkanter, ovenlys, tilstødende bygningsdele og taggennemføringer.
  • Renfejning af tagfladerne samt rensning af bladfang og tagrender for snavs.
  • Afvaskning af ovenlys med sæbevand.
  • Anbefaling og tilbud på større reparationer, vedligeholdelse eller tagrenovering.
  • Mindre reparationsarbejder såsom lapning af smårevner og småutætheder, indenfor en materialepris af maksimum 200 kr. pr. tagflade. Reparationer herudover udføres efter regning efter forudgående aftale med dig.
En serviceaftale koster afhængig af tagets størrelse og beliggenhed fra kr. 1,00 til 2,50 kr. pr. kvm.
Copyright © 2005-2024 Karl Aage Jensen Tagdækning af 2009 A/S. Web design: Pro-Plan Interaktiv A/S.