| Forside | Profil | Tagdækningstyper | Vedligeholdelse | Referencer | Kontakt os |
Renovering
Renovering af tage
Renovering med tagpap kan naturligvis være renovering af eksisterende tage med tagpap, men kan også være renovering af tage med belægning af eternitskifer, naturskifer eller bølgeeternitplader.

Tage med tagpap
Renovering med ny papdækning udføres direkte på eksisterende paptag, efter grundig klargøring.
Den nye tagdækning udføres med 1 eller 2 lag tagpap afhængig af taghældning.

Ved synlige tagflader kan den nye tagdækning f.eks. udføres som en listetækning.

I forbindelse med en renovering udskiftes tagtilbehør, som f.eks. sternkapsler, hætter, tagnedløb og ovenlys.

Sammen med den nye tagdækning kan der eventuelt udføres merisolering ovenpå den eksisterende tagdækning/tagkonstruktion. En merisolering vil kunne tilfredsstille gældende bygningsreglements krav med hensyn til varmeisolering.
I øvrigt kan merisolering udføres med kileskåret isolering for faldopbygning eller opretning på den eksisterende tagflade.

Tage med naturskifer, eternitskifer eller bølgeeternitplader
Eksisterende tagbelægning af naturskifer, eternitskifer eller bølgeeternitplader demonteres og fjernes, og der udføres nyt underlag for tagdækning med fast pladeunderlag af f.eks. krydsfiner.

Fast plademateriale af krydsfiner eller trædefaste mineraluldsplader kan også udlægges direkte ovenpå den eksisterende tagbelægning.

Hvor den eksisterende tagbelægning er eternitskifer, kan etablering af nyt underlag undlades, blot vil konturerne af skiferbelægningen være synlige gennem den nye tagdækning.

Den nye tagdækning udføres med 1 eller 2 lag tagpap, afhængig af taghældning, og ved synlige tagflader kan den nye tagdækning udføres som f.eks. listetækning.
Copyright © 2005-2024 Karl Aage Jensen Tagdækning af 2009 A/S. Web design: Pro-Plan Interaktiv A/S.